Scheiden doe je niet zomaar. Een weloverwogen beslissing.

Scheiden is voor alle partijen een ingrijpende gebeurtenis. Hoe de verhouding tussen jou en je partner ook is: meestal kunnen we binnen enkele weken tot een bevredigend convenant komen. Ook als jullie inmiddels in een conflictsituatie terecht zijn gekomen! Gemiddeld zijn er zes sessies nodig om tot goede afspraken te komen. Meestal duurt het ongeveer tien weken voordat de papieren dan kunnen worden ingediend bij de rechtbank.

ik wil scheiden

Our Laboratory

World over people use massage therapy to help promote healthy skin, nourish and strengthen the body, relieve stress, reduce pain.

How often should I have my eyes tested?

How old does my child have to be before test?

 

Emotioneel proces

Omdat jij al een tijdje over scheiden hebt nagedacht, kan het zijn dat je al een deel van je boosheid, teleurstelling of verdriet hebt verwerkt. Dat jij er al aan toe bent om over de praktische zaken na te denken, en de scheiding daadwerkelijk in gang te zetten. Voor je partner is dit misschien heel anders. Hij of zij heeft jouw beslissing wellicht niet zien aankomen, wil jouw beslissing nog niet onder ogen zien en heeft nog hoop dat het goed komt tussen jullie. Jij zit dan al over de helft van je verwerkingsproces, terwijl je partner nog maar aan het begin staat. Mocht een van jullie beide, of de kinderen ondersteuning kunnen gebruiken tijdens of na de scheiding, kan coaching uitkomst bieden.