ex doet het niet goed

Mijn ex doet het niet goed met de kinderen

 

3 keer per week pizza en te laat naar bed

Wel of niet gedoucht. Een keertje thuis gehouden van hockey, terwijl de kleine niet heel erg ziek was. Elke dag chocopasta op brood en te weinig fruit. Weer de gitaar vergeten mee te brengen en het kerstontbijt vergeten op school. Pff…Dat kan toch niet zo moeilijk zijn, om dat gewoon goed te regelen?

 

Mijn ex doet het niet goed met de kinderen

In jullie relatie was er een taakverdeling. Ongeacht of jullie er beide blij mee waren, er bewust voor hebben gekozen , of dat het zo is gelopen. Ieder deed zijn ding. Ook met de kinderen. Vaak verandert er een hoop na de scheiding. Als je uit elkaar gaat moet je zomaar ineens alles alleen doen als je de kinderen hebt. Dat is vaak wennen en ook voor de ouder die plots de kinderen even niet heeft, lastig. Want… Doet jouw ex het eigenlijk wel goed?

Word je gek van je ex?

Loslaten als de dingen in jouw ogen niet zo goed gaan, is vaak nog niet zo makkelijk. En alles alleen moeten doen als de kinderen er zijn, kan ook een hele uitdaging zijn. En oh ja… jullie liggen in scheiding, of zijn net uit elkaar. Dan kan het best zijn dat de vermoeidheid toe heeft geslagen, waardoor het net nog even minder makkelijk gaat.

 

Dat is toch niet normaal?

mijn ex doet het niet goedIn mijn praktijk zie ik dagelijks veel ouders en kinderen tijdens en na de echtscheiding. En de meest gestelde vraag is met stip; ‘Wat is normaal’? En dat is er nou precies een vraag waar ik het antwoord niet op heb. Wat ik in de afgelopen jaren heb geleerd is dat normaal niet bestaat. De een heeft 50 euro per week te besteden aan boodschappen en is niet anders gewend. Dat is normaal. 2 uur later zit ik in gesprek met een stel wat ruzie heeft over de tijdelijke regeling, waarbij de hypotheek en woonlasten van de vrouw wordt betaald en zij daarnaast 2500 euro aan leefgeld krijgt. ‘Dat is toch niet normaal’ vraagt zij mij. Want met 2500 euro kan ze met geen mogelijkheid rond komen. Normaal is wat je gewend bent.

Wat is voor jou normaal?

Wat voor de een de norm is, is voor de ander belachelijk. Zo is het ook met het voedingspatroon, waar de een vindt dat je in een week best pannenkoeken, patat en brood kunt eten mits je de overige dagen gezond eet, gaat de ander voor niets anders dan chia zaad, glutenvrij brood en soja. Of met sporten waar de een het normaal vindt om 4x per week te sporten en de ander juist vindt dat een kind moet kunnen rusten. Hieruit kan ik als onpartijdig mediator nooit bepalen wat normaal is. Gelukkig maar, want jullie zijn de ouders. Jullie weten wat het beste is voor je kind. Jullie weten wat de norm is. En daar mag je het best oneens over zijn.

 

In een gezonde relatie wordt er samengewerkt.

Als papa moe uit zijn werk komt, kookt mama het eten. Of wanneer mama ziek is, zet papa een stapje harder. Soms zonder dat we het door hebben ondersteunen ouders elkaar dagelijks. We vangen elkaar steeds op, ook in de taakverdeling. Denk eens terug aan wat je allemaal voor elkaar deed toen je nog verliefd was. Je kinderen hebben juist die samenwerking nodig. Ja ouders, werk aan de winkel. Jullie zijn niet voor niets uit elkaar en toch moet je samenwerken. Je kunt je kind een groot plezier doen, door ze te laten zien dat je het soms oneens mag zijn. Dat de een misschien beter is in koken, plannen of kastjes in elkaar zetten. Dat de ander altijd in is voor een ongeplande trip, of dat het huis op stelten mag worden gezet omdat rommel niet uit maakt.

 

Mijn kind heeft er last van

Het ene kind heeft wat meer behoefte aan Rust Reinheid Regelmaat dan het andere kind. Sommige kinderen hebben in de periode dat de ouders uit elkaar gaan extra behoefte aan veiligheid. Een manier om die veiligheid te bieden is het bieden van Rust, Reinheid en Regelmaat.

 

Wat kan ik eraan doen?

ex doet het niet goedDoordat kinderen weten wat ze kunnen verwachten voelen zij zich veilig. Als de ene ouder die veiligheid minder biedt door onvoorspelbaar te zijn en jouw kind heeft er echt last van kun je 2 dingen doen:

 

1 Je praat erover met je ex:

Als je een gezonde relatie hebt, kun je ook dit soort dingen bespreekbaar maken. Dan kun je kijken of je elkaar kunt ondersteunen. Let hierbij op dat je geen dingen van elkaar gaat overnemen. Laat een ieder in zijn eigen ding doen, maar kijk hoe je op afstand iets voor elkaar kunt betekenen. En doe dit buiten je kinderen om.

 

2 Je houdt je mond:

Als optie 1 niet in rust en op basis van gelijkwaardigheid mogelijk is. Zeg dan niets.* Jij kunt je kind veiligheid bieden, door op een positieve en prettige manier om te leren gaan met de tekortkomingen van jouw ex partner. Immers in de grote mensen wereld zal jouw kind met wel meer mensen om moeten leren gaan die het niet doen op jouw manier. Mensen die niet kunnen plannen bijvoorbeeld. Ga samen op zoek naar manieren waardoor je kind er beter mee om kan gaan. Mopper niet op de andere ouder en beschrijf de tekortkoming ook niet als slecht gedrag.

 

Gek advies

Dikke kans dat jouw kind een aantal (gebrek aan) talenten van jou heeft en een aantal (gebrek aan) talenten van jouw ex. Misschien kan je kind dus ook niet zo goed plannen of opruimen. Ik hoor je denken 'wat een raar advies' om zo vaak niets te zeggen. Je hebt immers gelijk. Wellicht is dat ook zo. Maar ik blijf het herhalen. Ruzie tussen de ouders is het ergste wat je kind kan gebeuren tezamen met ouders die lelijk over elkaar praten. Dat creëert de grootst mogelijk onveiligheid. Misschien doet je ex het inderdaad niet goed, zorg jij dan dat je er voor je kind bent! Pick your battles en ga alleen in gesprek over dingen die hoogst noodzakelijk zijn voor het welzijn van je kind. En als je in gesprek gaat, denk dan aan de 5 gouden regels!

 

Wil je weten hoe je in de praktijk om kunt gaan met deze irritaties over bijvoorbeeld verschil van inzicht over de opvoeding? Welke dingen bespreek je wel en welke dingen bespreek je niet? Dit schema kan jou helpen dat te bepalen.

 

* Als ik spreek over veiligheid in deze context heb ik het over het gevoel van veiligheid. Dat je erop kunt vertrouwen dat je morgen ook nog van je vader en je moeder mag houden. Dat je morgen nog naar dezelfde school gaat etc. Als de veiligheid of het welzijn van het kind in het gedrang komt door bijvoorbeeld  verwaarlozing, mishandeling of misbruik moet er natuurlijk wel bij de juiste instanties aan de bel worden getrokken, zodat deze dit kunnen onderzoeken.

 

Vind je het fijn om eens te sparren? Weet je niet precies hoe je met jouw ex moet omgaan, of heeft je kind er last van? Bel vandaag nog 0251-700263 voor een gratis kennismaking.

Gezag en voogdij

Hoe zit dat ook alweer? Vroeger werd er gesproken over een voogd en een toeziend voogd. Dat bestaat al een tijdje niet meer. Tegenwoordig spreken we van gezag als het de ouders betreft.

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, dan hebben beide ouders, voor de kinderen voortgekomen uit het huwelijk (of partnerschap) het gezag.

Waren jullie niet getrouwd of geregistreerd partners dan is het van belang dat de vader niet alleen het kind heeft erkend, maar ook het gezag heeft aangevraagd. Dat gaat vaak via een formulier bij de gemeente. Is dat niet het geval, dan is het gezag alleen naar de moeder gegaan. Je kunt het ouderlijk gezag online, kosteloos aanvragen met je Digid.

gezag en voogdij

Ook als jullie uit elkaar gaan blijft het ouderlijk gezag bij jullie beiden. Jullie blijven samen ouders en het kind heeft recht op een goede relatie met zijn of haar ouders. De andere ouder mag dit niet in de weg staan en jullie moeten samen bepaalde beslissingen blijven nemen. Gezag en voogdij wordt vaak door elkaar gehaald, maar weet dat er alleen nog wordt gesproken over gezag als het de ouders betreft.

We spreken alleen van voogdij wanneer de ouder(s) met gezag een ander aanwijzen om beslissingen te maken voor hun kind als zij dat zelf niet kunnen. Bijvoorbeeld na overlijden. Of wanneer jeugdzorg betrokken is bij het welzijn van het kind. Dan kan een voogd zijn aangewezen.

Als jij wilt regelen wie er na jou/jullie overlijden belangrijke beslissingen mag maken voor je kind, dan kun je kosteloos een aantekening laten maken in het gezagsregister.

Aantekening gezag na overlijden direct regelen.

 

 

Basisprincipe gezamenlijk gezag

Tenzij er sprake is van een bijzondere situatie (zie de uitzonderingen) behouden beide ouders het ouderlijk gezag en blijven jullie samen verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van de kinderen. Wil je weten of je het gezag hebt? Dan kun je de rechtbank bellen. Zij kunnen dit voor jou in het gezagsregister nakijken.

Gezamenlijk gezag, wat betekent dat?

Jullie blijven samen verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van jullie kind(eren). Ook als jullie uit elkaar zijn. Dat betekent dat jullie samen de belangrijke beslissingen moeten nemen en ook samen bepalen waar de kinderen wonen. Jullie hebben het recht geïnformeerd te worden over zaken die de kinderen aangaan, maar ook betrokken te worden bij beslissingen over bijvoorbeeld een nieuwe school of een buitenlandse vakantie. Al deze afspraken leg je vast in het ouderschapsplan.

Toestemmingsformulier reizen naar het buitenland

 

 

Maakt de andere ouder het je lastig?

Je bent niet alleen. Zoveel ouders doen zo hard hun best om het voor de kinderen goed te regelen. Maar soms is het gewoon heel lastig om de andere ouder mee te krijgen. Blijf er niet mee rond lopen! Jij kunt niet veranderen wat de ander doet, maar wel hoe je er zelf mee om kunt gaan. Leer wat je kunt doen om het voor jezelf, én je kind zo goed mogelijk te regelen.

Gratis online training

Uitzonderingen (gezag aan één ouder)

In heel bijzondere gevallen, alleen als het kind echt klem komt te zitten tussen beide ouders en er geen uitzicht is op verbetering kan de rechter bepalen dat één ouder het gezag toegewezen krijgt. In principe is dit een zeer onwenselijke situatie voor alle betrokkenen en komt in de praktijk gelukkig niet heel vaak voor.

VoogdijAlleen als er een zogenaamde wettelijke ontzeggingsgrond is om de andere ouder omgang met het kind te ontzeggen, kan de gezagsdragende ouder de rechter hierom verzoeken. Er dienen dan echt serieuze gronden te zijn zoals;

  • de omgang met de andere ouder levert ernstig nadeel op voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van de kinderen;
  • de andere ouder is kennelijk niet geschikt voor of niet in staat tot omgang met de kinderen;
  • de kinderen zijn twaalf jaar of ouder en hebben ernstige bezwaren tegen de omgang met de andere ouder. Zij hebben de rechter daarover geïnformeerd;
  • de omgang met de andere ouder is om andere redenen in strijd met zwaarwegende belangen van de kinderen.

Voor het kind

In de praktijk bekijk ik de situatie liever vanuit de situatie van het kind. Het kind heeft recht op beide ouders. Daarvoor is het van belang dat de ouders het contact met de andere ouder stimuleren en faciliteren. Dat de ouders positief over elkaar blijven praten, ook als ze in de ogen van de ander fouten maken. Dat de ouders boodschappen direct aan elkaar overbrengen, zonder tussenkomst van de kinderen. De informatie en consultatieplicht zou dus enkel via de ouder direct moeten gaan, kinderen zouden daar geen last van moeten hebben.

Problemen met gezag en voogdij

Gezag en voogdij is in veel gevallen helemaal geen issue. Maar juist wanneer ouders regelmatig in conflict komen met elkaar, of er instanties zoals jeugdzorg betrokken raken dan kan men te maken krijgen met vragen over gezag en voogdij. Want wanneer één van de ouders de informatie-, en consultatieplicht aan de laars lapt, kan het soms knap lastig zijn om aan je informatie te komen.

Ook weten veel zorgverleners, scholen en andere instanties vaak weinig over gezag en voogdij. Wanneer het voor jou echt onmogelijk is om op een andere manier aan informatie te komen over je kind (via de andere ouder) dan kun je de instantie direct om informatie verzoeken. En zij zijn verplicht daaraan gehoor te geven. Je kunt deze voorbeeldbrieven gebruiken.

Voorbeeldbrieven

Deel je ervaring

Wij vinden dat alle ouders co-ouders zijn. Ongeacht hoe vaak je je kind ziet. Word lid van onze besloten Facebook groep ' co-ouderschap' en

- Deel je ervaringen, frustraties, overwinningen en (mooie) momenten met andere ouders

- Stel gratis vragen aan professionals waaronder mediators, advocaten en coaches tijdens de Friday Facebook Live sessies

Lid worden

Als het niet gaat zoals het moet

Helaas komt het regelmatig voor dat de andere ouder niet alle informatie over de kinderen krijgt doorgestuurd. Dit is is wel verplicht (indien beide ouders gezag hebben). Indien het echt niet lukt via de andere ouder, dan kun je de instantie (school, artsen e.d.) verzoeken jou rechtstreeks te informeren. Hiervoor hebben wij voorbeeldbrieven beschikbaar.
Moeders hebben automatisch gezag en behouden dit, tenzij dit door de rechter anders wordt bepaald. Vaders dienen het gezag aan te vragen wanneer zij een kind krijgen en niet gehuwd zijn, of een geregistreerd partnerschap hebben. Indien dit destijds niet geregeld is, kan dat achteraf alsnog. Ofwel via Digid, of op papier. Dan is er een handtekening van zowel moeder als vader nodig. Krijg je geen akkoord van de moeder? Dan kun je via een mediator tot overeenstemming proberen te komen en in wanneer dat ook niet lukt via de rechter het gezag aanvragen.
Gezaghebbende ouders dienen met elkaar in overleg te treden als het gaat om belangrijke beslissingen. Je kunt hierbij denken aan (para)medische zorg, vakanties naar het Buitenland of het wisselen van school. Wanneer jullie er samen (zelfs met een mediator) niet uitkomen dan kun je de rechter vragen om vervangende toestemming. Vaak zet dit de relatie nog meer op scherp en is het beter om te kijken naar een duurzamere oplossing. Want niemand is er bij gebaat dat ieder beslissing zoveel tijd, geld en energie kost. Onderzoek hoe je de ouderschapsrelatie kan herstellen. Werkt de andere ouder niet mee? Leer dan wat jij kunt doen om jezelf en je kind te helpen.

Wat te doen?

 

Hier plaatsen we binnenkort een video

kind en scheiding

Kind en scheiding : zo moet het niet!

 

Kind en scheiding. Voor kinderen is scheiden een grote verandering. Maar alles valt of staat met hoe de ouders er mee omgaan. De kinderen hebben er niet voor gekozen en blijven van jullie allebei houden. Laat ze vertellen, over leuke en minder leuke dingen. Ga niet direct bij de andere ouder verhaal halen. Tel even tot 10…. Soms is dat onwaarschijnlijk moeilijk.

Kind en scheiding : zo moet het niet!

“Een vrouwscheiding kinderen komt voorrijden. Ze parkeert haar auto op een parkeerplaats en er stappen 3 kleine kinderen uit. De moeder geeft de logeertasjes aan de kinderen en stapt weer in. Ze kan het gezicht van die man niet meer zien, zijn stem niet meer horen. Dat ze al die jaren met die man is geweest, kan ze zich nu niet meer voorstellen. Ze walgt van hem. Ze wacht totdat de voordeur open gaat en rijdt dan weg. Zucht… dat heeft ze ook weer overleeft.
“Een man brengt de kinderen terug na een gezellig weekend. Hij belt aan en zodra de voordeur open gaat begint de vrouw te praten. Hoe was het weekend? Wat hebben jullie gedaan? Wil je nog even binnenkomen, ik heb de rapporten van de kinderen nog hier. De man kan het niet aan om daar een voet over de drempel te zetten en kijkt de vrouw niet aan. Het idee alleen al dat zijn kinderen nu grotendeels worden opgevoed door hun moeder met een andere man, doet zijn bloed koken. Hij roept dat de rapporten allang bij hem hadden moeten zijn, dat hij het belachelijk vindt dat hij partneralimentatie moet betalen terwijl zij allang samen woont. Stampvoetend loopt hij weg. Zucht… dit kost toch zoveel energie.’

De invloed van een scheiding op kinderen is groot

Bijna alle kinderen hebben 1 tot 3 jaar lang minder goede prestaties op school en komen in een loyaliteitsconflict. Een kind van gescheiden ouders, moet altijd een van de ouders missen. Elke dag opnieuw. Dat heeft impact en niet alleen op de korte termijn. Jij hebt als ouder wel invloed op de mate van invloed op de kinderen. Jullie kunnen het beter maken voor jullie kinderen. Lees ook eens een van mijn blogs over kind en scheiding bijvoorbeeld hoe je de kinderen kunt vertellen dat jullie gaan scheiden.

Goed scheiden

Er bestaat echt zoiets als ‘goed scheiden’. Als je kind altijd de andere ouder mag bellen bijvoorbeeld, als jullie kind ziet dat jullie als ouders goed met elkaar door een door kunnen, als jullie kind ziet dat jullie achter elkaar staan en elkaar niet afvallen. Dat soort dingen maken het verschil. Een ‘warme overdracht’ bij het halen en brengen van de kinderen. Geen ruzie aan de deur. Samen bij het afzwemmen kijken, beide aanwezig zijn bij de geboorte van een kleinkind of huwelijk van jullie kind. Wil je ondersteuning voor jezelf of je kinderen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Of kom naar een van de gratis informatieavonden.

Ouderschapsplan

Dat is de reden waarom wij bij Kids First Mediation praten over de invulling van het ouderschap, in plaats van het invullen van een ouderschapsplan. Het is belangrijk dat jullie samen een manier vinden om met elkaar door te gaan als ex-partners én als ouders. Dat er op voorhand wordt nagedacht over zaken als nieuwe partners, verhuizingen, schoolkeuze om eventuele problemen en discussies op termijn te voorkomen.

Benieuwd wat Kids First Mediation voor jullie kan betekenen? Maak dan nu zelf online een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dat kan telefonisch (0251-700263) via Facebook of [skype-status use_getskype=”off”]. Wil je eerst meer informatie over de kosten, meer weten over de werkwijze of direct een afspraak maken? Wacht niet langer en neem vandaag nog de stap naar goede begeleiding!

Onderstaande brief van Villa Pinedo is een aanrader om eens door te lezen.

 

[embeddoc url=”http://kidsfirstmediation.nl/wp-content/uploads/2015/09/Villa-Pinedo-open-brief-14-09-20121.pdf” height=”350px” download=”all”]

Brief aan gescheiden ouders van www.VillaPinedo.nl

kind en scheiding

 

 

Contact