ex doet het niet goed

Mijn ex doet het niet goed met de kinderen

 

3 keer per week pizza en te laat naar bed

Wel of niet gedoucht. Een keertje thuis gehouden van hockey, terwijl de kleine niet heel erg ziek was. Elke dag chocopasta op brood en te weinig fruit. Weer de gitaar vergeten mee te brengen en het kerstontbijt vergeten op school. Pff…Dat kan toch niet zo moeilijk zijn, om dat gewoon goed te regelen?

 

Mijn ex doet het niet goed met de kinderen

In jullie relatie was er een taakverdeling. Ongeacht of jullie er beide blij mee waren, er bewust voor hebben gekozen , of dat het zo is gelopen. Ieder deed zijn ding. Ook met de kinderen. Vaak verandert er een hoop na de scheiding. Als je uit elkaar gaat moet je zomaar ineens alles alleen doen als je de kinderen hebt. Dat is vaak wennen en ook voor de ouder die plots de kinderen even niet heeft, lastig. Want… Doet jouw ex het eigenlijk wel goed?

Word je gek van je ex?

Loslaten als de dingen in jouw ogen niet zo goed gaan, is vaak nog niet zo makkelijk. En alles alleen moeten doen als de kinderen er zijn, kan ook een hele uitdaging zijn. En oh ja… jullie liggen in scheiding, of zijn net uit elkaar. Dan kan het best zijn dat de vermoeidheid toe heeft geslagen, waardoor het net nog even minder makkelijk gaat.

 

Dat is toch niet normaal?

mijn ex doet het niet goedIn mijn praktijk zie ik dagelijks veel ouders en kinderen tijdens en na de echtscheiding. En de meest gestelde vraag is met stip; ‘Wat is normaal’? En dat is er nou precies een vraag waar ik het antwoord niet op heb. Wat ik in de afgelopen jaren heb geleerd is dat normaal niet bestaat. De een heeft 50 euro per week te besteden aan boodschappen en is niet anders gewend. Dat is normaal. 2 uur later zit ik in gesprek met een stel wat ruzie heeft over de tijdelijke regeling, waarbij de hypotheek en woonlasten van de vrouw wordt betaald en zij daarnaast 2500 euro aan leefgeld krijgt. ‘Dat is toch niet normaal’ vraagt zij mij. Want met 2500 euro kan ze met geen mogelijkheid rond komen. Normaal is wat je gewend bent.

Wat is voor jou normaal?

Wat voor de een de norm is, is voor de ander belachelijk. Zo is het ook met het voedingspatroon, waar de een vindt dat je in een week best pannenkoeken, patat en brood kunt eten mits je de overige dagen gezond eet, gaat de ander voor niets anders dan chia zaad, glutenvrij brood en soja. Of met sporten waar de een het normaal vindt om 4x per week te sporten en de ander juist vindt dat een kind moet kunnen rusten. Hieruit kan ik als onpartijdig mediator nooit bepalen wat normaal is. Gelukkig maar, want jullie zijn de ouders. Jullie weten wat het beste is voor je kind. Jullie weten wat de norm is. En daar mag je het best oneens over zijn.

 

In een gezonde relatie wordt er samengewerkt.

Als papa moe uit zijn werk komt, kookt mama het eten. Of wanneer mama ziek is, zet papa een stapje harder. Soms zonder dat we het door hebben ondersteunen ouders elkaar dagelijks. We vangen elkaar steeds op, ook in de taakverdeling. Denk eens terug aan wat je allemaal voor elkaar deed toen je nog verliefd was. Je kinderen hebben juist die samenwerking nodig. Ja ouders, werk aan de winkel. Jullie zijn niet voor niets uit elkaar en toch moet je samenwerken. Je kunt je kind een groot plezier doen, door ze te laten zien dat je het soms oneens mag zijn. Dat de een misschien beter is in koken, plannen of kastjes in elkaar zetten. Dat de ander altijd in is voor een ongeplande trip, of dat het huis op stelten mag worden gezet omdat rommel niet uit maakt.

 

Mijn kind heeft er last van

Het ene kind heeft wat meer behoefte aan Rust Reinheid Regelmaat dan het andere kind. Sommige kinderen hebben in de periode dat de ouders uit elkaar gaan extra behoefte aan veiligheid. Een manier om die veiligheid te bieden is het bieden van Rust, Reinheid en Regelmaat.

 

Wat kan ik eraan doen?

ex doet het niet goedDoordat kinderen weten wat ze kunnen verwachten voelen zij zich veilig. Als de ene ouder die veiligheid minder biedt door onvoorspelbaar te zijn en jouw kind heeft er echt last van kun je 2 dingen doen:

 

1 Je praat erover met je ex:

Als je een gezonde relatie hebt, kun je ook dit soort dingen bespreekbaar maken. Dan kun je kijken of je elkaar kunt ondersteunen. Let hierbij op dat je geen dingen van elkaar gaat overnemen. Laat een ieder in zijn eigen ding doen, maar kijk hoe je op afstand iets voor elkaar kunt betekenen. En doe dit buiten je kinderen om.

 

2 Je houdt je mond:

Als optie 1 niet in rust en op basis van gelijkwaardigheid mogelijk is. Zeg dan niets.* Jij kunt je kind veiligheid bieden, door op een positieve en prettige manier om te leren gaan met de tekortkomingen van jouw ex partner. Immers in de grote mensen wereld zal jouw kind met wel meer mensen om moeten leren gaan die het niet doen op jouw manier. Mensen die niet kunnen plannen bijvoorbeeld. Ga samen op zoek naar manieren waardoor je kind er beter mee om kan gaan. Mopper niet op de andere ouder en beschrijf de tekortkoming ook niet als slecht gedrag.

 

Gek advies

Dikke kans dat jouw kind een aantal (gebrek aan) talenten van jou heeft en een aantal (gebrek aan) talenten van jouw ex. Misschien kan je kind dus ook niet zo goed plannen of opruimen. Ik hoor je denken 'wat een raar advies' om zo vaak niets te zeggen. Je hebt immers gelijk. Wellicht is dat ook zo. Maar ik blijf het herhalen. Ruzie tussen de ouders is het ergste wat je kind kan gebeuren tezamen met ouders die lelijk over elkaar praten. Dat creëert de grootst mogelijk onveiligheid. Misschien doet je ex het inderdaad niet goed, zorg jij dan dat je er voor je kind bent! Pick your battles en ga alleen in gesprek over dingen die hoogst noodzakelijk zijn voor het welzijn van je kind. En als je in gesprek gaat, denk dan aan de 5 gouden regels!

 

Wil je weten hoe je in de praktijk om kunt gaan met deze irritaties over bijvoorbeeld verschil van inzicht over de opvoeding? Welke dingen bespreek je wel en welke dingen bespreek je niet? Dit schema kan jou helpen dat te bepalen.

 

* Als ik spreek over veiligheid in deze context heb ik het over het gevoel van veiligheid. Dat je erop kunt vertrouwen dat je morgen ook nog van je vader en je moeder mag houden. Dat je morgen nog naar dezelfde school gaat etc. Als de veiligheid of het welzijn van het kind in het gedrang komt door bijvoorbeeld  verwaarlozing, mishandeling of misbruik moet er natuurlijk wel bij de juiste instanties aan de bel worden getrokken, zodat deze dit kunnen onderzoeken.

 

Vind je het fijn om eens te sparren? Weet je niet precies hoe je met jouw ex moet omgaan, of heeft je kind er last van? Bel vandaag nog 0251-700263 voor een gratis kennismaking.

Gezag en voogdij

Hoe zit dat ook alweer? Vroeger werd er gesproken over een voogd en een toeziend voogd. Dat bestaat al een tijdje niet meer. Tegenwoordig spreken we van gezag als het de ouders betreft.

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, dan hebben beide ouders, voor de kinderen voortgekomen uit het huwelijk (of partnerschap) het gezag.

Waren jullie niet getrouwd of geregistreerd partners dan is het van belang dat de vader niet alleen het kind heeft erkend, maar ook het gezag heeft aangevraagd. Dat gaat vaak via een formulier bij de gemeente. Is dat niet het geval, dan is het gezag alleen naar de moeder gegaan. Je kunt het ouderlijk gezag online, kosteloos aanvragen met je Digid.

gezag en voogdij

Ook als jullie uit elkaar gaan blijft het ouderlijk gezag bij jullie beiden. Jullie blijven samen ouders en het kind heeft recht op een goede relatie met zijn of haar ouders. De andere ouder mag dit niet in de weg staan en jullie moeten samen bepaalde beslissingen blijven nemen. Gezag en voogdij wordt vaak door elkaar gehaald, maar weet dat er alleen nog wordt gesproken over gezag als het de ouders betreft.

We spreken alleen van voogdij wanneer de ouder(s) met gezag een ander aanwijzen om beslissingen te maken voor hun kind als zij dat zelf niet kunnen. Bijvoorbeeld na overlijden. Of wanneer jeugdzorg betrokken is bij het welzijn van het kind. Dan kan een voogd zijn aangewezen.

Als jij wilt regelen wie er na jou/jullie overlijden belangrijke beslissingen mag maken voor je kind, dan kun je kosteloos een aantekening laten maken in het gezagsregister.

Aantekening gezag na overlijden direct regelen.

 

 

Basisprincipe gezamenlijk gezag

Tenzij er sprake is van een bijzondere situatie (zie de uitzonderingen) behouden beide ouders het ouderlijk gezag en blijven jullie samen verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van de kinderen. Wil je weten of je het gezag hebt? Dan kun je de rechtbank bellen. Zij kunnen dit voor jou in het gezagsregister nakijken.

Gezamenlijk gezag, wat betekent dat?

Jullie blijven samen verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van jullie kind(eren). Ook als jullie uit elkaar zijn. Dat betekent dat jullie samen de belangrijke beslissingen moeten nemen en ook samen bepalen waar de kinderen wonen. Jullie hebben het recht geïnformeerd te worden over zaken die de kinderen aangaan, maar ook betrokken te worden bij beslissingen over bijvoorbeeld een nieuwe school of een buitenlandse vakantie. Al deze afspraken leg je vast in het ouderschapsplan.

Toestemmingsformulier reizen naar het buitenland

 

 

Maakt de andere ouder het je lastig?

Je bent niet alleen. Zoveel ouders doen zo hard hun best om het voor de kinderen goed te regelen. Maar soms is het gewoon heel lastig om de andere ouder mee te krijgen. Blijf er niet mee rond lopen! Jij kunt niet veranderen wat de ander doet, maar wel hoe je er zelf mee om kunt gaan. Leer wat je kunt doen om het voor jezelf, én je kind zo goed mogelijk te regelen.

Gratis online training

Uitzonderingen (gezag aan één ouder)

In heel bijzondere gevallen, alleen als het kind echt klem komt te zitten tussen beide ouders en er geen uitzicht is op verbetering kan de rechter bepalen dat één ouder het gezag toegewezen krijgt. In principe is dit een zeer onwenselijke situatie voor alle betrokkenen en komt in de praktijk gelukkig niet heel vaak voor.

VoogdijAlleen als er een zogenaamde wettelijke ontzeggingsgrond is om de andere ouder omgang met het kind te ontzeggen, kan de gezagsdragende ouder de rechter hierom verzoeken. Er dienen dan echt serieuze gronden te zijn zoals;

  • de omgang met de andere ouder levert ernstig nadeel op voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van de kinderen;
  • de andere ouder is kennelijk niet geschikt voor of niet in staat tot omgang met de kinderen;
  • de kinderen zijn twaalf jaar of ouder en hebben ernstige bezwaren tegen de omgang met de andere ouder. Zij hebben de rechter daarover geïnformeerd;
  • de omgang met de andere ouder is om andere redenen in strijd met zwaarwegende belangen van de kinderen.

Voor het kind

In de praktijk bekijk ik de situatie liever vanuit de situatie van het kind. Het kind heeft recht op beide ouders. Daarvoor is het van belang dat de ouders het contact met de andere ouder stimuleren en faciliteren. Dat de ouders positief over elkaar blijven praten, ook als ze in de ogen van de ander fouten maken. Dat de ouders boodschappen direct aan elkaar overbrengen, zonder tussenkomst van de kinderen. De informatie en consultatieplicht zou dus enkel via de ouder direct moeten gaan, kinderen zouden daar geen last van moeten hebben.

Problemen met gezag en voogdij

Gezag en voogdij is in veel gevallen helemaal geen issue. Maar juist wanneer ouders regelmatig in conflict komen met elkaar, of er instanties zoals jeugdzorg betrokken raken dan kan men te maken krijgen met vragen over gezag en voogdij. Want wanneer één van de ouders de informatie-, en consultatieplicht aan de laars lapt, kan het soms knap lastig zijn om aan je informatie te komen.

Ook weten veel zorgverleners, scholen en andere instanties vaak weinig over gezag en voogdij. Wanneer het voor jou echt onmogelijk is om op een andere manier aan informatie te komen over je kind (via de andere ouder) dan kun je de instantie direct om informatie verzoeken. En zij zijn verplicht daaraan gehoor te geven. Je kunt deze voorbeeldbrieven gebruiken.

Voorbeeldbrieven

Deel je ervaring

Wij vinden dat alle ouders co-ouders zijn. Ongeacht hoe vaak je je kind ziet. Word lid van onze besloten Facebook groep ' co-ouderschap' en

- Deel je ervaringen, frustraties, overwinningen en (mooie) momenten met andere ouders

- Stel gratis vragen aan professionals waaronder mediators, advocaten en coaches tijdens de Friday Facebook Live sessies

Lid worden

Als het niet gaat zoals het moet

Helaas komt het regelmatig voor dat de andere ouder niet alle informatie over de kinderen krijgt doorgestuurd. Dit is is wel verplicht (indien beide ouders gezag hebben). Indien het echt niet lukt via de andere ouder, dan kun je de instantie (school, artsen e.d.) verzoeken jou rechtstreeks te informeren. Hiervoor hebben wij voorbeeldbrieven beschikbaar.
Moeders hebben automatisch gezag en behouden dit, tenzij dit door de rechter anders wordt bepaald. Vaders dienen het gezag aan te vragen wanneer zij een kind krijgen en niet gehuwd zijn, of een geregistreerd partnerschap hebben. Indien dit destijds niet geregeld is, kan dat achteraf alsnog. Ofwel via Digid, of op papier. Dan is er een handtekening van zowel moeder als vader nodig. Krijg je geen akkoord van de moeder? Dan kun je via een mediator tot overeenstemming proberen te komen en in wanneer dat ook niet lukt via de rechter het gezag aanvragen.
Gezaghebbende ouders dienen met elkaar in overleg te treden als het gaat om belangrijke beslissingen. Je kunt hierbij denken aan (para)medische zorg, vakanties naar het Buitenland of het wisselen van school. Wanneer jullie er samen (zelfs met een mediator) niet uitkomen dan kun je de rechter vragen om vervangende toestemming. Vaak zet dit de relatie nog meer op scherp en is het beter om te kijken naar een duurzamere oplossing. Want niemand is er bij gebaat dat ieder beslissing zoveel tijd, geld en energie kost. Onderzoek hoe je de ouderschapsrelatie kan herstellen. Werkt de andere ouder niet mee? Leer dan wat jij kunt doen om jezelf en je kind te helpen.

Wat te doen?

 

Hier plaatsen we binnenkort een video

zomervakantie verdeling echtscheiding

Zomervakantie verdeling: 5 meest gemaakte fouten

 

Help jezelf en je kind de zomer door! Deze fouten maak jij in ieder geval niet meer bij de zomervakantie verdeling.

Ik heb recht op de helft van de vakantie

Voor veel gescheiden ouders is de vakantie de periode waarin ze gezellig tijd met hun kinderen door willen brengen. Quality time, want jullie zien elkaar al zo weinig. Het is ook heel belangrijk dat de kinderen met beide ouders een goede band op kunnen bouwen en heel goed dat jij dat ook wilt. Houd hierin altijd rekening met je kind. Als je bijvoorbeeld wat verder bij de andere ouder vandaan woont, dan haal je dus je kind uit de bekende omgeving. De omgeving waar waarschijnlijk vriendjes, school, sporten en buurtkinderen zijn. Dat alles wat veilig is voor je kind.  Jongere kinderen gaan die omgeving vaak missen. Dat heeft niets te maken met hun liefde voor jou.

zomervakantie verdeling echtscheidingKinderen zijn nou eenmaal heel praktisch ingesteld. Voor de oudere kinderen zal je merken dat zij inmiddels een heel eigen leven hebben wat ze juist ook in de vakantie willen houden. Afspreken met vrienden bijvoorbeeld is voor hen heel belangrijk. Het is immers ook hun vakantie. Ongeacht waar jij als ouder recht op denkt te hebben, vergeet niet dat je kind recht heeft op zijn ouders en niet andersom. Zorg ervoor dat dit bespreekbaar is, ook als het voor jou misschien lastig is om te horen. Zoek vervolgens samen naar oplossingen en maak in overleg met de andere ouder een beslissing.

 

Ik wil ook op vakantie met mijn kind

Kinderen van gescheiden ouders komen vaak tijdens de zomervakantie in de bijzondere situatie dat hun vader én hun moeder met ze op vakantie wil. Vanuit het perspectief van de ouder is dat natuurlijk heel begrijpelijk. Heerlijk om met je kind even ongestoord te kunnen genieten. Vergeet niet dat het voor kinderen soms helemaal niet prettig is om eerst met moeder 1200 km te moeten rijden en dan twee weken op vakantie te zijn en dan weer 1200 km terug en vervolgens met vader in het vliegtuig te moeten stappen om 8 uur te reizen naar een tropisch eiland met misschien zelfs wel een tijdsverschil. Als jullie allebei 2 weken op vakantie gaan, dan zitten jullie kinderen nogal veel in het vliegtuig of in de auto. Met een beetje pech zit je kind eerst bij jou in de auto en na aankomst een dag later bij de andere ouder.

En hoeveel tijd hebben zij dan nog om lekker thuis te genieten van de zomervakantie? Voor kinderen is het ook heel belangrijk dat zij tijdens de grote vakantie tijd hebben om op te laden. Een beetje niets te doen. Tijd te besteden aan buiten spelen, met vrienden omgaan of lekker te chillen.

 

Ik wil 3 weken aaneengesloten

Voor veel kinderen en dan met name jongere kinderen is 3 weken zonder de andere ouder heel lastig. Bespreek dit van tevoren met elkaar en kijk wat de mogelijkheden zijn. Is het bijvoorbeeld mogelijk om 2 om 2 te doen en de overige 2 weken anders te verdelen? Of op een vaste avond in de week met de andere ouder iets te doen? Zorg ervoor dat jouw kind niet tegen de zomervakantie op hoeft te zien. Houd bij de zomervakantie verdeling na de echtscheiding rekening met alle factoren zoals school, belangrijke activiteiten voor je kind en de plannen van de andere ouder. Kijk naar de mogelijkheden die er zijn en wees hierin creatief. Wacht niet totdat de zomervakantie is begonnen en je kind met tranen in de ogen en buikpijn van de heimwee voor het slapen gaan bij je komt. Wees duidelijk over de afweging die er is gemaakt en hoe je eventueel omgaat met het gemis van de andere ouder.

 

Een stiefouder mee op vakantie

zomervakantie verdeling echtscheidingJe bent verliefd en natuurlijk wil je je nieuwe liefde mee op vakantie. De kinderen vinden hem of haar hartstikke aardig en dat wordt vast reuze gezellig! Wees erop voorbereid dat je kinderen hier mogelijk anders over denken. Zeker als het de eerste keer is dat je je nieuwe partner mee wilt nemen. Laat het geen verrassing voor ze zijn en geef duidelijk aan wat de nieuwe rol van de stiefouder is. Altijd, maar zeker tijdens de vakantie. Bespreek dat ook met je nieuwe liefde. Een eerste keer samen op vakantie is altijd spannend, want van tevoren weet je nooit hoe dat zal lopen. Ligt zij de hele dag aan het zwembad met een cocktail of wil hij de hele dag cultuur snuiven. Vraag jezelf af of jullie elkaar goed genoeg kennen om met de kinderen erbij het avontuur aan te gaan. Je kinderen willen jou het liefste voor zichzelf. Zorg er daarom ook voor dat er kleine momentjes zijn waarop je even aandacht hebt voor het kind alleen.

Zomervakantie-verdriet

zomervakantie verdeling echtscheidingVoor veel kinderen is de zomervakantie een periode waarin het pijnlijk duidelijk wordt dat hun ouders niet meer bij elkaar zijn. Ze moeten altijd iemand missen en nu er minder school, sport en terugkerende activiteiten zijn is er minder afleiding. Met name voor het slapen gaan missen kinderen de andere ouder. Erken ze in deze emotie, maar ga er niet in mee. Laat ze weten dat het heel normaal is dat zij zich zo voelen en dat je ze begrijpt. Dat het er mag zijn. Maak samen afspraken over hoe jullie hiermee om willen gaan, maar laat je niet verleiden door je kind om telkens ad hoc met dikke tranen de andere ouder te bellen. Vaak wordt het verdriet alleen maar groter en lost het de situatie niet op. Geef aan dat het lastig is en dat er voor-, en nadelen zijn aan deze situatie. Probeer beide te laten benoemen door het kind en geef aan dat ook dit verdriet of gemis uiteindelijk makkelijker wordt.

 

Het is heel begrijpelijk dat je graag een leuke tijd met je kinderen wilt hebben en dat toont alleen maar hoeveel je om je kind geeft. Probeer bij alle leuke plannen die je hebt niet alleen te kijken naar wat er voor jou belangrijk is, maar kijk ook naar hoe de zomervakantie verdeling is voor je kind. Wat zijn de plannen van de andere ouder en stem dat op elkaar af.

Contact