Samenwonen en uit elkaar gaan zonder overeenkomst

Als je samen leeft met een partner, maar je hebt nooit een samenlevingscontract opgesteld betekent dat dat je nu afspraken met elkaar moet gaan maken over de verdeling. In principe is het zo, dat wat van jou is (door jou gekocht) van jou is en wat de ander heeft aangeschaft van de ander is. In de praktijk is dat soms lastig te bepalen en kan een mediator jullie helpen om een goede oplossing te vinden.

 

p
Van één huishouden, moeten er twee huishoudens worden gemaakt. Jullie hebben nu samen een woning, maar jullie hebben in de nieuwe situatie beide een woning nodig. Ook hebben jullie beide spullen nodig om de woning mee in te richten. De vraag is, hoe willen jullie daarmee omgaan?

Ik wil scheiden

Mijn partner wil scheiden

Samenwonen met samenlevingscontract

Als je samen leeft met een partner en je hebt een samenlevingscontract opgesteld betekent dat je in de overeenkomst kunt opzoeken wat jullie hebben afgesproken over de verdeling. Jullie mogen hier vanaf zien, mits jullie het daar over eens zijn. Het is altijd raadzaam om de gemaakte afspraken vast te leggen, zodat daar later geen discussies over kunnen ontstaan. In het samenlevingscontract staat ook vermeld hoe je de overeenkomst kunt ontbinden, vaak is dat door een aangetekend schrijven aan de ander.

Kinderen

Als jullie samen (minderjarige) kinderen hebben, dan zijn jullie verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Vaak ziet men het ouderschapsplan als invuldocument. Mijn advies is om dit moment te nemen, om met elkaar te spreken over de invulling van het ouderschap. Hoe willen jullie dat je kind wordt groot gebracht en wat is de rolverdeling hierin? In het ouderschapsplan neem je in ieder geval op wat de zorgverdeling zal zijn, hoe de financiën geregeld worden en wie welke beslissingen mag maken.

Het belang van jullie kind voorop

Onpartijdige begeleiding bij echtscheiding, ouderschapsplan, alimentatie en andere familiezaken.

Gezag, voogdij en toeziend voogd

Hoe zit dat ook alweer? Vroeger werd er gesproken over een voogd en een toeziend voogd. Dat bestaat al een tijdje niet meer. Als de vader het kind heeft erkend bij de geboorte dan hebben jullie nog niet automatisch samen het ouderlijk gezag. Dat moet je middels een formulier hebben aangevraagd. Heb je dat nog niet gedaan? Doe het nu direct gratis online. Hebben jullie wel gezamenlijk gezag? Ook als jullie samenwonen en uit elkaar gaan blijft dit gezag bij jullie beiden. Jullie blijven samen ouders en het kind heeft recht op een goede relatie met zijn of haar ouders. De andere ouder mag dit niet in de weg staan en jullie moeten samen bepaalde beslissingen blijven nemen.

Wil jij alle afspraken ook duidelijk vastleggen in een ouderschapsplan? Dat kan makkelijk & snel online:

Het maken van een ouderschapsplan

Koopwoning

Als jullie een koopwoning hebben is het van belang te kijken op wie zijn naam de woning en de hypotheek staat. Als dat op naam van een van beide staat, dan blijft de woning in principe op die naam staan. Doorgaans gaat de andere partner op zoek naar een andere woning.

Hebben jullie samen jarenlang meebetaald aan de hypotheek kan het raadzaam zijn om eens met elkaar in overleg te gaan over de eventuele verdeling van een tegoed binnen de hypotheek wat jullie mogelijk hebben opgebouwd. Als jullie samenwonen en uit elkaar gaan, staat het jullie vrij om afspraken te maken zoals jullie dat zelf graag willen.

Andere belangrijke financiële zaken die geregeld moeten worden zijn onder andere kinderalimentatie. Wil jij graag een kinderalimentatie berekening? Dat kan makkelijk & snel online:

 

Vraag nu het gratis stappenplan aan

En weet zeker dat je niets over het hoofd ziet

Huurwoning

Als het goed is, is een van beide hoofdhuurder. Woningbouwverenigingen vinden vaak dat de hoofdhuurder op het adres mag blijven wonen. Of jullie daar onderling andere afspraken over kunnen maken, is afhankelijk van de verhuurder. Daarom is het altijd raadzaam om contact op te nemen met de verhuurder om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Een nieuwe woning

Ongeacht of jullie nu samen in een koopwoning of huurhuis wonen, als jullie samenwonen en uit elkaar gaan hebben jullie hebben straks een extra woning nodig. Dat is in de meeste regio’s een lastige opgave. Bij woningbouwverenigingen moet je vaak een jarenlange inschrijftijd hebben om in aanmerking te komen voor een woning en als je wilt kopen moet je tegenwoordig altijd eigen geld hebben. In de praktijk blijkt dat oproepen via Facebook, bellen met makelaars en alsnog inschrijven bij woningbouwverenigingen het beste werkt.

Misschien vind je onderstaande ook interessant om te lezen: